Závěr 58. diecézního setkání mládeže v Litoměřicích

Dominik Faustus 26.listopadu 2023

V neděli o slavnosti Ježíše Krista Krále 26. listopadu 2023 při mši svaté v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, které předsedal biskup Mons. Jan Baxant bylo zakončeno 58. diecézní setkání mládeže. Všem mladým křesťanům, kteří se jej zúčastnili, lze přát mnoho požehnání na cestě víry v celém životě. Kéž nezapomínají nejen na chvíle společně strávené v přítomnosti biskupa, ale ať víru, kterou dostali jako vzácný dar dovedou předávat svým vrstevníkům i celému okolí.

Neděle 26. listopadu 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus