Závěrečné setkání farních synodálních skupinek litoměřické diecéze

Dominik Faustus 22.května 2022

V sobotu 21. května 2022 od 10 hodin se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích konalo závěrečné setkání farních skupinek synodálního procesu v litoměřické diecézi. Mši svaté předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebroval generální vikář Mons. Martin Davídek, J.M. can. Jiří Hladík, R.D. Radek Vašinek a P. Michael Martinek, SDB. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Ing. Michael Koudelka. Po mši svaté v katedrále proběhla reflexe synodálního procesu v litoměřické diecézi a setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru v Litoměřicích.

Sobota 21. května 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus