Završuje se další etapa oprav kostela sv. Václava v Lovosicích

Dominik Faustus 23.října 2019
Na kostele sv. Václava v Lovosicích právě v těchto dnech končí poslední etapa rekonstrukce střechy. Jak uvedl kanovník litoměřické kapituly a správce lovosické farnosti R.D. Józef Szeliga: "Opravou prošly hnilobou zasažené trámy, kompletně vyměněno bylo celé laťování, proběhla výměna krytiny a klempířských prvků. Na ochranu proti vletujícím ptákům byly také zasíťovány otvory do prostor půdy kostela. V nejbližší době nás pak čeká nutná oprava střechy kostela sv. Martina ve Velemíně, kde je vlhkostí zasažena značná část konstrukce krovu." 


Kostel sv. Václava, 23. října 2019, Lovosice

Foto: Dominik Faustus