Zdeněk Kaplíř ze Sulevic – český obránce Vídně

Marie Koscelníková 12.září 2010

Zdeněk Kaplíř ze Sulevic – český obránce VídněHistorická slavnost 12. září 2010 v Milešově připomněla památku českého obránce Vídně. Mši svatou se vzpomínkou na Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic celebroval v kostele sv. Antonína Paduánského generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.

 

Před polednem se vydal slavnostní průvod 14. dragounského regimentu Alfréda knížete Windisch-Grätze - vojenské historické jednotky a dalších od milešovského zámku ke kostelu sv. Antonína Paduánského.

Zde se konala slavnostní bohoslužba, kterou spolu s generálním vikářem P. Stanislavem Přibylem CSsR. celebrovali vikář R.D. ICLic. Józef Szeliga, a lovosický administrátor  R.D. Pavel Mikeš. Při zahájení bohoslužby generální vikář zdůraznil význam osobnosti Zdeňka Kaplíře ze Sulevic: „Důvodem setkání je vděčnost Pánu Bohu za člověka, který je pochován v kryptě tohoto krásného kostela, Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic. V této nevelké obci je pochován velký člověk. Člověk, který zásadním způsobem přispěl k záchraně Vídně a tím i křesťanské Evropy před osmanskou říší. Dnešní slavností chceme založit novodobou tradici Kaplířovských oslav.

Zpěvem slavnostní mši svatou doprovodila vokální smíšená skupina Kris Kros Kvintet z Brandýsa nad Labem. Zazněla mše od Zdeňka Lukáše a další z jeho skladeb, např. Pater noster, a Largo Antonína Dvořáka.

Na závěr slavnostní mše svaté byla vypálena čestná salva.

Mezi přítomnými byli zástupce starosty Velemína pro obec Milešov Josef Brabenec a starosta města Lovosice Jan Kulhánek.

Historické slavnosti v Milešově k poctě Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic se zúčastnili čestní hosté - Mag. Thomas J. Resch OMR přestavitel města Vídně, Jan Krčmář ředitel kontaktní kanceláře města Vídně v Praze, rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff, vojenský přidělenec Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze Bruno Riediger, maďarský velvyslanec László Szöke, představitel polského velvyslanectví Jerzy Diwienski, generál plukovník v záloze Jiří Nekvasil, PhDr. Milan Novák R.S.G. a Adrienne Kerssenbrock, která je potomkem rodu Kaplířů.

V kostele si mohli návštěvníci prohlédnout panely s rodokmenem Kaplířů, popisem bitvy s osmanskými Turky u Vídně a historií Milešova. Součástí této malé výstavy byla maršálská hůl, šerpa a špacírka Zdeňka Kaplíře. Ty jsou součástí sbírek litoměřického biskupství.

Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic byl významnou osobností. V roce 1683 v době války s Turky ho císař pověřil civilní administrativou Vídně. Vídeň byla 62 dní obléhána. Kaplíř řídil její obranu i za zraněného vojenského velitele hraběte Starhemberka. Dokázal město udržet až do příchodu polských vojsk.

Letos v červnu prozkoumali archeologové hrobku Zdeňka Kašpara Kaplíře v místním kostele. Kosterní ostatky uložené v tumbě s největší pravděpodobností patří právě Kaplířovi. Byl zde pochován 20. října 1686 ve věku 75 let.

 

Homilie P. Stanislava Přibyla CSsR v pdf zde:

Homilie -CZ

Homilie - DE

 

Fotogalerie na www.primatisk.net/Galerie/, autor fotografií Miroslav Zelenka.