Ze života diecéze

Datum Název Soubor
11. 6. 2011 Pouť ke sv. Anežce České, kostel Narození Panny Marie, Doksany, přednáška Sv. Anežka Přemyslovna, naše svoboda a budoucnost - prof. Petr Piťha mp3
11. 6. 2011 Pouť ke sv. Anežce České, kostel Narození Panny Marie, Doksany, homilie - Mons. Jan Baxant (zhoršená kvalita zvuku) mp3
28. 5. 2011 Diecézní poutní mše svatá, bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Jablonné v Podještědí, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
23. 5. 2011 Mše svatá při příležitosti 1. výročí úmrtí Mons. Josefa Koukla, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
19. 5. 2011 Mše svatá s předáváním Řádů Řehoře Velikého, kostel Všech svatých, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
24. 4. 2011 Boží hod velikonoční, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
23. 4. 2011 Bílá sobota, katedrále sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
22. 4. 2011 Velký pátek, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie -  Mons. Jan Baxant mp3
21. 4. 2011 Zelený čtvrtek, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
17. 4. 2011 Květná neděle, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
3. 4. 2011 4. neděle postní - katdrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
29. 3. 2011 Pracovní setkání v Hejnicích, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
9. 3. 2011 Popeleční středa, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
12. 2. 2011 Slavnostní instalace nově jmenovaných kanovníků Kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
12. 2. 2011 Slavnostní instalace nově jmenovaných kanovníků Kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích - záznam celé slavnosti mp3
3. 2. 2011 Děkovná mše svatá za 10 let hospice sv. Štěpána, hospicová kaple, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
2. 2. 2011 Svátek uvedení Páně do chrámu, kostel Všech svatých, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
1. 1. 2010 Nový rok, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, pastýřský list biskupa Jana Baxanta - čte P. Jiří Hladík O.Cr. mp3
26. 12. 2010 Poutní slavnost katedrály sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
25. 12. 2010 Slavnost Narození Páně, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
24. 12. 2010 Mše svatá pro rodiny s dětmi, kostel Všech svatých, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant (zhoršená kvalita zvuku) mp3
22. 11. 2010 Mše svatá při příležitosti 2. výročí biskupské služby, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
18. 11. 2010 Zvuk nově instalovaných varhan, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, improvizace -  Jaroslav Tůma mp3
18. 11. 2010 Představení nově instalovaných varhan, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice mp3
2. 11. 2010 Vzpomínka na zemřelého biskupa Josefa Koukla, Městský hřbitov, Litoměřice - Mons. Jan Baxant mp3
2. 11. 2010 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, Městský hřbitov, Litoměřice, promluva při bohoslužbě - Mons. Jan Baxant mp3
2. 11. 2010 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
1. 11. 2010 Poutní slavnost v kostele Všech svatých, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
14. 10. 2010 Misijní neděle, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - P. Jiří Hladík O.Cr. mp3
20. 9. 2010 Slavnost Výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána, Litoměřice, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
6. 9. 2010 Mše svatá při příležitosti setkání bývalých studentů Teologického konviktu v Litoměřicích, katedrála sv. Štěpána, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
30. 7. 2010 Křesťané Litoměřicím Katolická misie 2010, přednáška na téma: Křesťanství a ostatní náboženství - P. RNDr. Jan Rajlich OP mp3
29. 7. 2010 Křesťané Litoměřicím Katolická misie 2010, přednáška na téma: Počátek lidské existence z pohledu embryologa - Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. mp3
28. 7. 2010 Křesťané Litoměřicím Katolická misie 2010, přednáška na téma: Evoluce (věda ?), stvoření (víra ?) - P. Ing. Vojtěch Soudský OP mp3
27. 7. 2010 Křesťané Litoměřicím Katolická misie 2010, přednáška na téma: Jak může dobrý Bůh dopouštět zlo - P. PhDr. Mgr. Efrém Jindráček, Ph.D. OP mp3
26. 7. 2010 Křesťané Litoměřicím Katolická misie 2010, přednáška na téma: Ožehavá témata církevních dějin - Ludvík Grundman OP mp3
18. 6. 2010 Návštěva kolínského arcibiskupa Joachima kardinála Meisnera, požehnání nově opravené budovy biskupské kurie, simultánní překlad Jana Hovorková mp3
23. 5. 2010 Slavnost Seslání Ducha svatého v katedrále sv. Štěpána, homilie - R.D. Jiří Hladík, OCr. mp3
2. 5. 2010 Mše sv. při příležitosti 100. výročí narození Mons. Josefa Poula, homilie - Mons. Jan Baxant mp3
2. 5. 2010 Mše sv. při příležitosti 100. výročí narození Mons. Josefa Poula, úvod - Mons. Jan Baxant mp3
21. 4. 2010 Volný cyklus přednášek UJEP Ústí nad Labem - Vývoj a současnost struktury katolické církve, organizační struktura církve v České republice, zvl. Biskupství litoměřického - generální vikář  P. Stanislav Přibyl, CSsR mp3
17. 4. 2010 Zádušní mše sv. za polské oběti leteckého neštěstí - homilie -  Mons. Jan Baxant

mp3

17. 4. 2010 Zádušní mše sv. za polské oběti leteckého neštěstí - úvod - Mons. Jan Baxant mp3
7. 4. 2010 Volný cyklus přednášek UJEP Ústí nad Labem - Bible - kniha pro moderní dobu? - P. Jiří Voleský mp3
4. 4. 2010 Boží hod velikonoční - homilie - emeritní biskup Mons. Josef Koukl mp3
3. 4. 2010 Bílá sobota - homilie - Mons. Jan Baxant mp3
2. 4. 2010 Velký pátek - homilie - Mons. Jan Baxant mp3
1. 4. 2010 Zelený čtvrtek - homilie - Mons. Jan Baxant mp3
1. 4. 2010 Zelený čtvrtek - úvod - Mons. Jan Baxant mp3
31. 3. 2010 Missa christmatis - homilie - Mons. Jan Baxant mp3
28. 3. 2010 Květná neděle - homilie - Mons. Jan Baxant mp3
27. 3. 2010 Historie kostela Čtrnácti svatých Pomocníků Louny - PhDr. Michal Pehr mp3
27. 3. 2010 Diecézní setkání mládeže: host - P. Vojtěch Kodet, OCarm. - katecheze mp3
27. 3. 2010 Diecézní setkání mládeže: P. Vladimír Novák - o kněžství mp3
27. 3. 2010 Diecézní setkání mládeže: poselství Benedikta XVI. mládeži - P. Vladimír Novák mp3
27. 3. 2010
Diecézní setkání mládeže: pozdrav a slovo biskupa Jana Baxanta mp3
27. 3. 2010 Diecézní setkání mládeže: úvodní slovo a modlitba P. Rudolfa Repky mp3
24. 3. 2010 Volný cyklus přednášek UJEP Ústí nad Labem - Církev: organizace nebo organismus? -  Mons. Jan Baxant ( z technických důvodů chybí závěr přednášky) mp3
2. 2. 2010 Setkání se zasvěcenými osobami, svátek Uvedení Páně do chrámu  (Hromnice) - homilie - Mons. Jan Baxant. mp3