Litoměřice: žehnání adventních věnců

Jana Michálková 25.listopadu 2011

Litoměřice: žehnání adventních věncůO první adventní neděli (27. listopadu 2011) budou litoměřičtí kněží žehnat adventní věnce a zapálí na nich první svíci. Děkan městské farnosti J. M. can. Józef Szeliga požehná adventní věnec v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích při mši svaté, která začíná v 9 hodin, probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O. Cr. v úvodu bohoslužby, která začíná v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí v 10 hodin. Oba rovněž požehnají adventní věnce, které si zájemci do kostela přinesou.

 

První adventní nedělí začíná nový církevní rok - neshoduje se s kalendářním rokem, jedná se o roční okruh církevních svátků, jehož části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy.

Advent (z latinského slova „adventus - příchod) označuje v křesťanském smyslu slova příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25. prosince). Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů.