Žehnání divadelního sálu na zámku Jezeří

Dominik Faustus 23.září 2022

Ve středu 21. září 2022 od 11 hodin se v zámku Jezeří konalo slavnostní otevření obnoveného divadelního sálu. Přestože v období socialismu byl zámek Jezeří určen k likvidaci, dochoval se až do dnešních dnů, i když se dostal na seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy. Po pádu totalitního režimu se zámek zvolna opravuje a v roce 2022 byla dokončena oprava divadelního sálu, ve kterém svého času koncertoval Beethoven či Haydn. Kastelánka zámku Jezeří Hana Krejčová při slavnostním otevřením sálu přivítala všechny vzácné hosty, zvláště z vedení památkového ústavu, dále starostu Horního Jiřetína Ing. Vladimíra Buřta, generálního vikáře Mons. Martina Davídka a místního duchovního správce kanovníka Grzegorze Czerného. Na konci slavnostního zahájení pak generální vikář požehnal nově opravený sál nacházející se nad zámeckou kaplí, a popřál, aby se v něm konaly záležitosti důstojné tohoto místa.

Středa 21. září 2022, zámek Jezeří

Foto: Ibra Ibrahimovič