Žehnání dvou nových zvonů v Malé Bukovině

Jana Michálková, s využitím textu Mgr. Marcela Hrubého, správce farnosti 27.září 2013

Žehnání dvou nových zvonů v Malé BukoviněU příležitosti svatováclavské pouti budou v sobotu 28. září 2013 v Malé Bukovině na Děčínsku požehnány dva nové zvony. Slavnost začíná v 10 hodin před kostelem sv. Václava, oba nové zvony požehná J. M. can. Alexej Baláž, okrskový vikář a sídelní kanovník litoměřický. Svatováclavská mše svatá se uskuteční v neděli 29. září ve 14 hodin.

 

V sobotu 28. září 2013 během svatováclavské pouti se v obci Malá Bukovina koná slavnost žehnání dvou nových zvonů. Oba zvony budou požehnány v 10 hodin před zdejším kostelem, po celý den pak budou vystaveny před kostelem a do věže zavěšeny v týdnu po 8. říjnu. Rozezní se některý den v tomto týdnu.

Jeden zvon je zasvěcen sv. apoštolům a jeho hmotnost je 984 kg (tón f 1), druhý Panně Marii, jeho hmotnost je 232 kg (tón d 2).

Nové zvony doplní ve zvonici kostela sv. Václava v Malé Bukovině již dva stávající zvony, které farnost pořídila díky darům obce, Česko-německého fondu budoucnosti, německých rodáků a místních obyvatel v roce 2004. Tyto zvony jsou zasvěcené sv. Václavu - 478 kg (tón a 1) a sv. Janu Nepomuckému - 289 kg (tón c 2).

V neděli a o svátcích tedy budou ze zvonice znít všechny čtyři zvony. Je pozoruhodné, že všechny zvony ulila zvonařská dílna Rudolfa Pernera v německém Passau, která tento měsíc ukončila po více než 400 letech svoji zvonařskou činnost.

Svatováclavská mše svatá se zde uskuteční v neděli 29. září ve 14 hodin.

Na slavnostní chvíle Vás na Malou Bukovinu srdečně zveme.

 

V sobotu 28. září 2013 bude na Děčínsku požehnán ještě jeden nový zvon. Tentokrát v Jetřichovicích, slavnost žehnání začíná ve 14 hodin u kostela sv. Jana Nepomuckého (http://dltm.cz/novy-zvon-pro-jetrichovice).

Před týdnem byly požehnány dva nové zvony v Srbské Kamenici (http://dltm.cz/zehnani-zvonu-v-srbske-kamenici).

 

Administrátorem in materialibus všech těchto zmiňovaných farností (ŘKF Srbská Kamenice, ŘKF Jetřichovice a ŘKF Malá Bukovina) je Mgr. Marcel Hrubý. Administrátorem in spiritualibus je R.D. František Segeťa.

 

zvony,

 

zvony,

Nové zvony, Malá Bukovina. Foto: archiv farnosti