Žehnání kaple a pamětní desky zahynulých pilotů v Hrádku u Rané

Dominik Faustus 24.listopadu 2019
V sobotu 23. listopadu 2019 v 11 hodin se uskutečnilo žehnání obnovené výklenkové kapličky v Hrádku u Rané. Výklenkovou kapli obnovil místní obyvatel, který provozuje v Rané muzeum letectví a umístil na ní také pamětní desku letců, kteří zahynuli v důsledku leteckých neštěstí, a kteří létali z Rané. Kapli po opravě požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek na žádost místního duchovního správce R.D. Radima Vondráčka, který do ní umístil obrázek sv. Josefa Kopertinského, patrona pilotů, letců, cestujících letadlem, kosmonautů a parašutistů. Hudební doprovod zajistila část rockové kapely Vítkovo kvarteto. Slavnost byla zakončena v místním muzeu letectví na Rané.


Výklenková kaplička, 23. listopadu 2019, Hrádek u Rané

Foto: Dominik Faustus