Žehnání kaple po opravě v Nečichách u Loun

Jana Michálková 31.července 2017

 Slavnost s žehnáním kaple po opravě interiéru, hlavním celebrantem mše svaté byl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek, koncelebrovali kapitulní kanovník a lounský děkan J.M. can. Werner Horák a lounský farní vikář R.D. Vít Machek, 29. července 2017, kaple sv. Jáchyma a sv. Anny, Nečichy u Loun

Foto: Jana Michálková