Žehnání kapličky a nových stromů v Borči

Dominik Faustus 18.listopadu 2018

V neděli 18. listopadu 2018 ve 14 hodin se v Borči na Velemínsku konala opožděná slavnostní výsadba dvou lip srdčitých ku příležitosti stého výročí založení republiky. Slavnost začínala u místní kapličky, kterou přijel požehnat pan farář z Třebenic, R.D. Tomasz Dziedzic a poté se průvod přesunul na kraj obce, kde proběhla slavnostní výsadba zmíněných dvou sazenic. Obě mladé lípy byly taktéž požehnány a následně se místní občané s knězem dohodli na další spolupráci při příštích společných akcích. 

Slavnostní venkovní mše u kapličky a žehnání nových stromů, 18. listopad 2018, Boreč u Lovosic

 

Foto: Eliška Faustusová