Žehnání lesní kapličky u Libochovan

Bohumil Bochňák 23.července 2011

žehnání nově vybudované lesní kapličky zasvěcené sv. Hubertovi, 9. červenec 2011, Libochovany