Žehnání lesní kapličky u Libochovan

Jana Michálková 23.července 2011

Žehnání lesní kapličky u LibochovanKanovník svatoštěpánské kapituly Martin Davídek požehnal v sobotu 9. července 2011 nově vybudovanou lesní kapličku, kterou si na jaře letošního roku svépomocí vystavěli v lese nad obcí Libochovany členové Mysliveckého sdružení Kamýk-Hrádek, o.s. Zasvěcena byla sv. Hubertovi.

Slavnost byla zahájena na návsi v obci Kamýk, odkud vyšel průvod se členy mysliveckého sdružení. Za účasti zhruba stovky přítomných stavbu svatému Hubertu, patronu myslivců, zasvětil a novou kapličku požehnal J.M. can. Martin Davídek.

Slavnost se konala za účasti zástupců místní samosprávy - starostky Libochovan Miroslavy Venclákové i bývalé starostky obce Ivany Sklenářové. Po požehnání pak pokračovala v myslivně, která se nachází poblíž nové kapličky. K slavnostní atmosféře setkání přispěl i David Princ, mistr republiky ve vábení jelenů.

Nápad postavit si v honitbě Libochovany, Kamýk a Velké Žernoseky kapličku zasvěcenou sv. Hubertovi vyšel přímo od členů místního mysliveckého sdružení, k jeho realizaci pak byl už jen krok.

Svátek sv. Huberta, patrona všech myslivců, lukostřelců, lesních dělníků, řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků i matematiků slavíme 3. listopadu.