Žehnání nového praporu ve Velkých Žernosekách

Dominik Faustus 17.září 2018
V sobotu 15. září se ve Velkých Žernosekách u Litoměřic slavilo 800. výročí založení obce. K této příležitosti nechalo vedení místní samosprávy zhotovit nový prapor a uspořádalo pouť pro veřejnost. Všeobecnému veselí předcházela slavnostní bohoslužba v místním kostele sv. Mikuláše. Úvodní slovo si vzala starostka Velkých Žernosek Ludmila Pafelová a přiblížila stručně historii obce i první zmínku o ní, datovanou právě na rok 1218. Samotnou mši svatou celebroval probošt litoměřické kapituly Mons. Jiří Hladík. Součástí bohoslužby bylo také požehnání nového praporu (jehož barevná kombinace značí Labe, slunce a víno) a přání Žernosekám mnoho zdaru a úspěchů do dalších let.


Slavnostní bohoslužba s žehnáním nového praporu, 15. září 2018, Velké Žernoseky

Foto: Dominik Faustus