Žehnání nového zvonu v Liběšicích u Žatce

Jana Michálková 7.listopadu 2017

 Svatomartinská poutní slavnost s žehnáním nového zvonu („Maria“), poutní mše svatá s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a duchovním správcem farnosti P. Vilémem Markem Štěpánem O.Praem., 5. listopadu 2017, kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie, Liběšice u Žatce

Foto: Jana Pospíšilová a Dagmar Břehovská