Žehnání obnovených varhan v obci Březno u Chomutova

Milena Davídková 27.června 2022

V neděli 26. června 2022 se v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova konala poutní mše svatá, při které celebrující litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal obnovené varhany. Při bohoslužbě koncelebroval chomutovský děkan R.D. Mgr. Alois Heger a R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý. Na závěr slavnosti se spolu se starostou obce Zdeňkem Valentou podepsali do pamětního listu, který bude umístěn do obecní kroniky.

Neděle 26. června 2022, kostel sv. Petra a Pavla, Březno

Foto: Dominik Faustus