Žehnání pěti nových plug-in hybridních automobilů pro Charitu Litoměřice

Dominik Faustus 14.července 2023

V pátek 14. července 2023 od 13 hodin proběhlo v přístavišti u Lodního náměstí v Litoměřicích žehnání a slavnostní uvedení do provozu nových plug-in hybridních automobilů pro Terénní pečovatelskou službu Charity Litoměřice. Na začátku žehnání promluvila k přítomným pracovníkům Charity a hostům ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, která poděkovala všem, kteří se o nové vozy zasloužili. Dále vystoupil europoslanec Mgr. Tomáš zdechovský a po něm generální vikář Mons. Martin Davídek. Prezident Diecézní charity P. Leo Gallas, O.Cr. pak požehnal nové vozy, které byly pořízeny za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spolufinancovány Evropskou unií. Po požehnání vozů předala ředitelka Diecézní charity Litoměřice spolu s europoslancem šek na zdravotní pomůcky rodině malého Filípka, který trpí nemocí dolních končetin. Peníze pro tento účel pocházejí z Tříkrálové sbírky, která tak viditelně slouží potřebným dětem. Ať charitní pracovnice, které budou nové vozy využívat na cestách ke starším a nemohoucím lidem, s nimi jezdí bezpečně a dostanou se včas ke všem, kteří jejich milosrdnou pomoc potřebují.

Pátek 14. července 2023, Lodní náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus