Žehnání polí, luk, zahrádek a další zeleně na přímluvu sv. Marka z litoměřického hospice

Dominik Faustus 25.dubna 2023

O svátku sv. Marka se tradičně žehnají pole, luka, zahrádky a všechna zeleň při prosebném procesí. Tento zvyk si připomněli i obyvatelé litoměřického hospice, kdy na závěr mše svaté z domácí kaple vyšel celebrující kněz Mons. Martin Davídek a požehnal z balkónku hospice nejen polabskou nížinu zvanou “zahrada Čech”, ale jako zástupce biskupa i všechna pole a zelené plochy v celé litoměřické diecézi. Svatý Marku, oroduj za nás, ať máme co jíst a můžeme chválit Boha!

Úterý 25. dubna 2023, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Oliva