Žehnání rychlých strojů ve farnosti Dlouhý Most

Dominik Faustus 27.dubna 2022

V sobotu 23. dubna 2022 se v kostele sv. Vavřince v obci Dlouhý Most konal již jubilejní desátý ročník žehnání motorkářů a jejich strojů. V letošním roce přijelo více jak sto padesát motocyklů. Žehnal trvalý jáhen a administrátor in materialibus farnosti Bc. Michal Olekšák.

Sobota 23. dubna 2022, kostel sv. Vavřince, Dlouhý Most

Foto: archiv farnosti Dlouhý Most