Žehnání tříkrálových koledníků

Jana Michálková 3.ledna 2010

slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi, 3. leden 2010, kostel sv. Jakuba v Litoměřicích. Tříkrálovým koledníkům požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Součástí programu byl charitativní koncert, na kterém vystoupil Litoměřický Hlásek a dechový kvintet ZUŠ Litoměřice.