Žehnání vína o svátku sv. Jana Evangelisty

Milena Davídková 27.prosince 2023

Ke svátku sv. Jana Evangelisty 27. prosince patří také žehnání vína na přímluvu sv. Jana, které se pak pije se slovy: „Pij lásku svatého Jana“. V mnoha farnostech si lidé do kostela přinášejí vína, která kněží žehnají. Jedno takové žehnání je zachyceno na fotografiích z litoměřického kostela Všech svatých, kde si účastníci připomněli, že sv. Jan Evangelista, zvaný „miláček Páně“ je také patronem biskupa Mons. Jana Baxanta, a vzpomněli na něho v modlitbě. Sv. Jan ať provází přímluvou všechny, kdo budou tuto jeho „lásku“ pít.

27. prosince 2023, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Marie Mazancová a Miroslav Jan Zukerstein