Žehnání zvonů kostela sv. Jana Nepomuckého v Hřensku

Milena Davídková 27.listopadu 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 se od 14 hodin konalo v Hřensku před kostelem sv. Jana Nepomuckého žehnání dvou kostelních zvonů - jednoho starého a jednoho nového. „Původně byly chomutovskou zvonárnou HEROLD v roce 1924 do kostela ve Hřensku instalovány dva zvony, z nichž jeden byl v průběhu II. světové války, konkrétně v roce 1942, rekvírován. Zbylý zvon byl 19. září 2019 sejmut a odvezen do pražské zvonárny, kde byl celkově opraven. Chybějící, dnes již nový zvon, byl v minulých týdnech odlit v Holandsku a poté dovezen do České republiky a následně k nám do Hřenska. Nyní tak máte možnost detailně si prohlédnout mistrovskou práci Petra Rudolfa Manouška, za kterou mu s velkou upřímností a vděčností děkuji“, uvedl v úvodní řeči starosta Hřenska JUDr. Zdeněk Pánek. Následně pak přítomný generální vikář Mons. Martin Davídek oba zvony požehnal a poté byly umístěny do věže kostela, který je nejníže nad mořskou hladinou položený kostel v České republice. Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku vznikl z podnětu budoucího panovníka Josefa II., který se v roce 1779 při své cestě do Děčína v Hřensku zastavil. Tato kulturní památka byla pak postavena v letech 17861787. V roce 2002 byl při povodních zaplaven až do výše 2,8 metrů. V letech 20182019 jej obec, v jejímž vlastnictví se kostel nachází, nově zvnějšku opravila a na střechu byla položena nová krytina. „Za to patří velký dík ing. Miroslavu Tesařovi z Podmokelské stavební společnosti s.r.o. Děčín, který se těchto prací úspěšně zhostil“, uvedl starosta Hřenska. Na první neděli adventní 1. prosince v 18.00 hodin by se oba zvony měly oficiálně rozeznít, nicméně zvuková zkouška proběhla již po jejich zavěšení do věže kostela v den, kdy byly požehnány. V závěru starosta uvedl: „Budete moci slyšet naše zvony, což se děje po 77leté odmlce. Ať jsou tyto dvě sedmičky příslibem trvalého míru a lepších časů.“


27. listopadu 2019, kostel sv. Jana Nepomuckého, Hřensko

Foto: Alexandr Vanžura

Foto: Tomáš Kuba, Julius Pufler a Martin Davídek