Žehnání zvonu sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Dominik Faustus 29.října 2021

Ve čtvrtek 28. října 2021 v 11 hodin při mši svaté v kostele sv. Václava v Rychnově u Jablonce nad Nisou požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek nový zvon zasvěcený sv. Václavovi. Více jak dvousetkilogramový zvon odlilo Umělecké zvonařství Dytrichová v Brodku u Přerova. Mše svaté se zúčastnili zástupci města v čele se starostou Bc. Tomášem Levinským, kteří k události připravili bohatý doprovodný kulturní program. Zvon v kostele bylo možné vidět již od 9.30 hodin. Před mší svatou zahrál od 10.30 hodin soubor žesťových nástrojů BRASS Jablonec při ZUŠ. Na závěr bohoslužby za farnost poděkovala přítomným kněžím, ministrantům, varhanici a pěveckému sboru, panu starostovi a všem, kteří se zasloužili o nový zvon vězeňská kaplanka Mgr. Květa Jakubalová. Protože ti, kdo se o zvon zasloužili, dostali malou kopii právě požehnaného zvonu, před požehnáním na tyto zvonové miniatury společně zacinkali a připomněli události v roce 1989, kdy lidé společně zvonili klíči a ukončovali období komunistické totality. Po mši svaté byli přítomni pozváni do městského sálu Beseda na malé pohoštění. Zde si mohli prohlédnout výtvarnou výstavu Zvonky očima dětí. Jak připomněl v závěru bohoslužby místní duchovní správce R.D. Mgr. Štěpán Smolen, kéž tento zvon zasvěcený sv. Václavovi vždy zvoní k míru a ke slávě Boží.

Čtvrtek 28. října 2021, kostel sv. Václava, Rychnov u Jablonce n. Nisou

Foto: Dominik Faustus