Žehnání zvonu v Cítolibech 23. dubna 2022

Dominik Faustus 26.dubna 2022

V sobotu 23. dubna 2022 požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek při mši svaté v 18 hodin v kostele sv. Jakuba apoštola v Cítolibech zvon zasvěcený sv. Václavovi. Jedná se o zrenovovaný zvon z roku 1529, který opět po zavěšení bude zvonit v cítolibském kostele. Generálního vikáře pozval na toto slavnostní požehnání lounský děkan R.D. Mgr. Vít Machek, který byl koncelebrantem při mši svaté. Druhým koncelebrantem byl osobní arciděkan a emeritní duchovní správce farnosti J.M. can. Werner Horák, který po požehnání zvonu promluvil k přítomným a poděkoval všem, kteří se o opravu zvonu zasloužili. Nechť se tedy "hlas zvonu" sv. Václava v nejbližších dnech rozezní ke slávě Boží.

Sobota 23. dubna 2022, kostel sv. Jakuba apoštola, Cítoliby

Foto: Jiří Vopálenský