Žehnání zvonů v Srbské Kamenici

Mgr. Marcel Hrubý, správce farností 18.září 2013

Žehnání zvonů v Srbské KameniciV sobotu 21. září 2013 se v Srbské Kamenici chystá slavnost žehnání dvou nových zvonů spojená se svatováclavskou mší svatou a setkáním německých rodáků ze Srbské Kamenice. Žehnání zvonů proběhne v 10 hodin před kostelem, poté se uskuteční slavnostní česko-německá bohoslužba ke cti sv. Václava.

 

Zvony budou pak vystaveny také v sobotu 28. září po celý den před kostelem a do věže zavěšeny v týdnu po 30. září. Rozezní se některý den v tomto týdnu.

Jeden zvon je zasvěcen sv. Josefu (patronu umírajících) a jeho hmotnost je 135 kg (tón fis 2), druhý sv. Ignáci z Loyoly (patronu přifařené obce Všemily) jeho hmotnost je 210 kg (tón e 2).

Dále bude vystaven starý zvon z roku 1909 vyrobený  firmou Grassmayr v Innsbrucku, ten bude zavěšen do sanktusové vížky a bude zvonit každou neděli  při pozdvihování během mše svaté (proměňování). Dále bude do věže vyzdvižen historický zvon ze 17. století od zvonaře Löwa z Prahy o hmotnosti přibližně 80 kg (tón gis 2).

V neděli a o svátcích tedy budou ze zvonice kostela sv. Václava v Srbské Kamenici vyzvánět tyto zvony: Svatý Václav - z roku 2003 (tón gis 1, hmotnost 712 kg), Panna Maria - historický zvon ze 17 století, původní, který ve věži po 2. světové válce zůstal (tón h 1, hmotnost zhruba 340 kg), Srdce Ježíšovo - odlitý v roce 2003 (tón cis 2, 278 kg). A nově zvony: Svatý Josef (tón fis 2, 135 kg), Svatý Ignác (tón e 2, 210 kg) a Panna Maria Královna - zvon ze 17. století (tón gis 2, hmotnost cca 120 kg). Samostatně bude vyzvánět již zmíněný sanktusový zvon z roku 1909 v malé věžičce.

Na slavnostní chvíle Vás do Srbské Kamenice srdečně zveme.

 

O týden později budou požehnány nové zvony i v Malé Bukovině a v Jetřichovicích.