Zelený čtvrtek

Marie Koscelníková 22.dubna 2011

Zelený čtvrtek Křesťané na celém světě si na Zelený čtvrtek připomínají poslední večeři Ježíše Krista s apoštoly. V chrámech se slouží slavnostní mše, která zahrnuje tradiční rituál mytí nohou, přijímání pod obojí způsobou a Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě.

 

V litoměřické katedrále sv. Štěpána večerní mši svaté ve čtvrtek 21. dubna 2011 předsedal biskup Mons. Jan Baxant, spolu s ním koncelebrovali apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Mons. Diego Causero, generální vikář P. Stanislav Přibyl CssR., J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. a J. M. can. Martin Davídek.

Mše svatá připomněla Ježíšovu poslední večeři s učedníky. Při ní ustanovil eucharistii a svátost kněžství.

V liturgii Zeleného čtvrtku je i obřad umývání nohou. Biskup Jan Baxant tímto gestem, kdy symbolicky umyl nohy dvanácti vybraným mužům, kteří znázorňovali apoštoly, tak připomněl vzor Kristovy služby lásky a naši potřebu čistoty posuzovanou ne podle nohou, ale podle čistoty srdce.

Po mši svaté spolu s koncelebranty a asistencí přenesl eucharistii do boční kaple, do tzv. Getsemanské zahrady.

Z hlavního oltáře odstranili asistenti biskupa pokrývky na znamení opuštěnosti, se kterou Ježíš snášel utrpení.