Zelený čtvrtek 2013

Jana Michálková 29.března 2013

Zelený čtvrtek 2013Na Zelený čtvrtek večer celebroval litoměřický biskup Jan Baxant v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou se symbolickým mytím nohou učedníkům. Koncelebrovali probošt katedrální kapituly Jiří Hladík O.Cr. a kanovník Martin Davídek.

 

Mons. Jan Baxant celebroval na Zelený čtvrtek dopoledne v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích spolu s  kněžími působícími v litoměřické diecézi slavnostní mši svatou Missu chrismatis, při které kněží obnovili své kněžské závazky a biskup posvětil nové oleje - olej nemocných, olej katechumenů a svaté křižmo. Večer v katedrále slavil mši svatou se symbolickým mytím nohou učedníkům (připomínka Ježíšovy pokory), svatým přijímáním pod obojí způsobou (chleba a vína) a vzpomínkou na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě.

Mytí nohou učedníkům je starobylý zvyk, který si křesťané připomínají při bohoslužbě na Zelený čtvrtek: biskup odloží liturgické roucho a na znamení lásky umyje zástupcům věřících nohy po příkladu Pána Ježíše.

V homilii biskup připomenul, že se v této epizodě z evangelia odkrývá hlubina Božího úmyslu, Božího díla, které Kristus plní do poslední chvíle. Mytí nohou je projevem upřímné lásky a služby Bohočlověka člověku, skutkem Boží lásky, při němž bychom si měli uvědomit, že je třeba ještě hlubší očisty, je třeba smýt hřích, omýt lidská srdce a lidské duše - a k tomu je třeba ještě jiný, intenzivnější projev lásky: Kristus dal sebe celého - v pokrmu a nápoji; podal své tělo a svou krev. „Umytí nohou, ale očištění našich duší je to, čím vrcholí Kristova hodina dříve, než odejde, než se vrátí ke svému Otci, zdůraznil.

Po skončení mše svaté Mons. Jan Baxant s apoštoly povečeřel. Setkání se konalo v biskupské rezidenci.