Zemětřesení a tsunami v Japonsku

Jana Michálková 14.března 2011

Zemětřesení a tsunami v JaponskuJaponsko v pátek 11. března 2011 zasáhlo silné zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy stupnice a následná vlna tsunami. Přírodní katastrofa způsobila značné oběti na životech a velké množství lidí se dosud pohřešuje. Materiální ztráty jsou nedozírné. Podle posledních zpráv se 275 700 lidí ocitlo bez domova a nejméně 34 milionů lidí bylo dočasně evakuováno.

Charita ČR ve spolupráci s japonskou Charitou (Caritas Japan) a mezinárodní organizací Caritas Internationalis připravuje humanitární pomoc. V pondělí 14. března 2011 uvolnila Charita ČR ze svého krizového fondu na pomoc obětem katastrofy částku 150 000 Kč.

Japonská Charita bude svoje úsilí směřovat k následné dlouhodobé pomoci - psychologická a psychosociální služba, pomoc těm obyvatelům, kteří nedosáhnou na státní pomoc, rekonstrukce obydlí atd. - a to zejména v okolí Sendai, které bylo katastrofou velmi silně zasaženo. Vedoucí roli v okamžité pomoci hraje armáda, která je pro tento účel dobře vybavena. Charita Japonsko soustředí svoje úsilí do následné fáze rekonstrukce a obnovy, říká Daisuke Narui, ředitel japonské Charity. Charita v Tokiu poskytuje ubytování  lidem, kteří se ocitli bez přístřeší, a v prefektuře Saitama začala registrace dobrovolníků.

Čeští a moravští biskupové vyzvali v neděli 13. března 2011 věřící k solidaritě a k modlitbě za oběti katastrofy v Japonsku. Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi pátečního zemětřesení a tsunami projevit kromě finanční pomoci také modlitbou, řekl předseda České biskupské konference, pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Pomoc ve výši 150 tisíc dolarů poskytla také Papežská rada Cor Unum. V sobotu 12. března 2011 zaslal Svatý otec kondolenční telegram předsedovi Japonské biskupské konference a na oběti vzpomněl i během nedělní  modlitby Anděl Páně: Obrazy tragického zemětřesení a následného tsunami v Japonsku se nás všechny silně dotkly. Chci znovu vyjádřit svou duchovní blízkost drahému lidu této země, který se s důstojností a odvahou vyrovnává s následky této katastrofy. Modlím se za oběti a jejich rodiny stejně jako za všechny, kteří trpí následky těchto hrozných událostí. Povzbuzuji všechny, kteří se s obdivuhodnou pohotovostí snaží poskytnout pomoc. Zůstávejme sjednoceni v modlitbě. Pán je nám blízko!

Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami otevřela Charita ČR sbírkové konto, číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135. Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 87777 (cena jedné DMS je 30 Kč, ze kterých získá Charita ČR do sbírky 27 Kč).

 

Více informací o pomoci Charity ČR.

Kontakty:

Pavel Gruber, vedoucí oddělení humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR

mob.: 731 604 078, e-mail: pavel.gruber@charita.cz

Vladislav Vik, programový manažer pro Indonésii Charity ČR

mob.: 731 604 323, e-mail: vladislav.vik@charita.cz