Zemřel emeritní liberecký arciděkan a kanovník P. František Opletal

Milena Davídková 16.prosince 2021

Ve středu 15. prosince 2021 odešel na věčnost emeritní kanovník litoměřické katedrální kapituly a dlouholetý liberecký arciděkan P. František Opletal. Po ukončení své služby na libereckém arciděkanství se vrátil na rodnou Moravu, kde žil v Ruprechtově. S panem kanovníkem se rozloučíme ve středu 22. prosince 2021 ve 14 hodin v kostele sv. Václava v Ruprechtově a poté bude pohřben do rodinného hrobu na tamním hřbitově. 

Zádušní mši za emeritního kanovníka svatoštěpánské kapituly J.M. can. Františka Opletala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bude ve středu 22. prosince 2021 v 7.30 hodin sloužit kapitulní probošt prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr.
Jsou zváni členové kapituly i všichni, kdo se chtějí za zesnulého otce Františka Opletala pomodlit. 

Ať milosrdný Ježíš přijme věrného služebníka do radosti svého Nebeského otce. R.I.P.
 
163798

163799
Parte ke stažení