Zemřel Jan Müller, dlouholetý kostelník filipovské baziliky

Milena Davídková 11.října 2023

V sobotu 7. října 2023 zemřel ve věku 87 let pan Jan Müller, který byl dlouholetým kostelníkem v Bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. 
Rozloučení s ním se bude konat 20. října 2023 v 11 hodin ve filipovské bazilice.
Loučíme se s významnou osobností litoměřické diecéze, se kterou se mohli mnozí poutníci putující do baziliky ve Filipově setkat.

257033