Zemřel katolický kněz Jan Zemánek

Jana Michálková 12.června 2012

Zemřel katolický kněz Jan ZemánekV pátek 8. června 2012 zemřel P. Jan Zemánek CSsR, řeholní kněz – redemptorista, který působil v letech 1968 až 1990 v litoměřické diecézi. Se zesnulým se rozloučíme v pondělí 18. června 2012 při mši svaté v 10.30 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. Poté bude převezen do Tasovic u Znojma, kde se bude konat v úterý 19. června 2012 v 15.00 hodin pohřební mše svatá ve farním kostele. Po obřadech v kostele bude uložen po boku spolubratrů na tasovickém hřbitově.

 

P. Jan Zemánek se narodil 23. 1. 1925 v Drslavicích na Moravě. Dne 15. 8. 1943 složil první řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen v pohnuté době 20. 11. 1949 v Obořišti. Jeho kněžská služba netrvala dlouho. V noci ze 13. na 14. 4. 1950 byl internován v centralizačním táboře na Králíkách.

Od září 1950 až do konce roku 1953 byl u PTP. Pak prošel různými zaměstnáními, protože tehdejší komunistická moc mu nedovolila pastoračně působit. Jako kněz a řeholník byl věrný svému poslání i v době totality, a tak 15. 12. 1961 byl Krajským soudem v Brně odsouzen na 12 let. Po odvolání se k Nejvyššímu soudu v Praze byl trest zmírněn na 10 let.

Svůj trest vykonával ve vězení na Mírově a ve Valdicích. Vzpomínal na to jako na dobu druhého semináře, protože se tam setkal s mnoha známými teology a osobnostmi kulturního života.

Na svobodu byl propuštěn v roce 1965. Protože mu znovu nebyla umožněna oficiální pastorační činnost, dále pracoval v civilním zaměstnání. Po uvolnění režimu v období pražského jara, dostává povolení k částečné výpomoci jako duchovní v rodné vesnici a okolí.

Od roku 1969 dostal státní souhlas a odchází pracovat jako kněz do západních Čech. Za komunismu působil na několika místech, zvláště v Podbořanech a v Malměřicích u Žatce.

Po sametové revoluci, když se začíná konsolidovat situace ohledně řeholního života, byl v roce 1990 zvolen provinciálem Pražské provincie redemptoristů a tento úřad zastával do roku 1996. To bylo důvodem, že se přestěhoval na Svatou Horu, kde byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem.

V roce 1999 byl znovu zvolen provinciálem redemptoristů. V roce 2004 se přesídlil do kláštera v Tasovicích, kde působil do roku 2007. Jeho zdravotní těžkosti mu už nedovolovaly aktivně působit, a proto se přesídlil do komunity v Králíkách. Dne 28. 10. 2007 mu bylo uděleno státní vyznamenání „Za zásluhy pro stát.

Zdravotní stav se mu zhoršoval, a proto se v červnu 2008 rozhodl odejít do kněžského domova ve Staré Boleslavi. Tento čas byl poznamenán křížem různých nemocí.

 

Parte ke stáhnutí zde.