Zemřel kněz Viktor Maretta

Milena Davídková 4.února 2021

V pondělí 1. února 2021 zemřel ve věku 78 let věku a 48 let kněžství A.R.D. Viktor Maretta, kněz Spišské diecéze (Slovensko), který působil v období 1. srpna 1973 až 31. března 1992 v Litoměřické diecézi. Následně byl inkardinovaný do Spišské diecéze a stal se farářem v Podbieli a následně kaplanem a výpomocným duchovním v Dolnom Kubíne.
Poslední rozloučení s ním se koná ve čtvrtek 4. února 2021 v 10 hodin ve farním kostele v Dolnom Kubíně a následně budou jeho tělesné ostatky pochovány na místním hřbitově.

Spolu se Spišskou diecézí na něho vzpomínáme i v Litoměřické diecézi a prosíme milosrdného Ježíše, ať přijme do slávy nebeského Otce svého věrného služebníka kněze Viktora.
R.I.P. 

130888
Parte ke stažení zde