Zemřel P. Bohuslav Jozef Šprlák, O.Praem.

Milena Davídková 6.září 2020

Dne 3. září 2020 ve věku 69 let zemřel řeholní kněz premonstrát P. Bohuslav Jozef Šprlák. V litoměřické diecézi působil jako farní vikář v Liberci a Chomutově, dále pak v letech 1984-1990 jako administrátor farnosti Klášterec nad Ohří.
Poslední rozloučení s ním se bude konat při mši svaté v kostele sv. Štěpána Uherského v Beckově (Slovenko) v pondělí 7. září 2020 od 14 hodin.


Ať svého kněze přijme do své radosti milosrdný Spasitel, který jej zavolal. RIP
118803

Parte ke stažení