Zemřel P. Eduard Hrbatý, salesián Dona Boska

Hana Klára Němečková 24.května 2013

Zemřel P. Eduard Hrbatý, salesián Dona BoskaV úterý 21. května 2013 zemřel ve věku 90 let P. Eduard Hrbatý, salesián Dona Boska. Působil mj. v letech 1969-2003 na děkanství v Bílině a v letech 1969-1990 byl ředitelem salesiánské komunity v Teplicích.

 

S otcem Eduardem se rozloučíme a za jeho život poděkujeme při mši svaté ve středu 29. května 2013 ve 13 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách, Foerstrova 2. Poté bude uložen do salesiánského hrobu na ústředním hřbitově v Brně.

 

Eduard Hrbatý se narodil 15. srpna 1923 v Hrochově. Pokřtěn byl o čtyři dny později v Suchdole-Jednově. Byl nejstarší z deseti sourozenců. Jeho otec Eduard byl domácí krejčí, matka v domácnosti. Po obecné škole ve Stražisku přešel na měšťanku do Brodku u Konice. O salesiánech se dozvěděl od svého faráře P. Josefa Klose. Prvním salesiánem, se kterým se setkal, byl P. Karel Polák. Ve 12 letech odešel k salesiánům do Fryštáku, kde pokračoval ve studiích. Zkoušky, jak bylo zvykem, skládal na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V 17 letech přerušil kvůli noviciátu studium. Noviciát prožil částečně v Ostravě a pak v Ořechově, kde složil 16. srpna 1941 první řeholní sliby. Pak pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Holešově. Maturitu dokončil až po válce v Brně-Žabovřeskách na státním reálném gymnáziu. Tady byl v letech 1943-46 asistentem v oratoři. Během tohoto pobytu složil 16. srpna 1944 věčné sliby.

Po válce studoval v letech 1946-1950 teologii v Oseku u Duchova. Zde byl 2. ledna 1950 vysvěcen na jáhna salesiánským biskupem Štěpánem Trochtou. Od něj přijal 8. dubna téhož roku i kněžské svěcení v Litoměřicích.

13. dubna 1950 byl s ostatními řeholníky internován v Oseku a pak Želivě. Po propuštění po pěti letech působil jeden a půl roku tajně jako duchovní na Prostějovsku tajně a vyučoval spolubratry morální teologii. Následkem této činnosti byl obviněn z maření dozoru nad církví a za podvracení republiky. Odpykal si tři roky ve věznicích Praha-Pankrác, Praha-Ruzyně, Valtice a v Jáchymovských dolech. Z vězení byl propuštěn 25. 2. 1959 a nastoupil jako dělník v Gale Prostějov. Od června 1963 pracoval u ČSD na hlavním nádraží v Prostějově ve vozové službě až do května 1969 a zároveň vypomáhal v duchovní správě v samotném Prostějově. Během této doby jezdil na „chaloupky s P. Jaroslavem Langem.

V květnu 1969 odešel jako kaplan do Bíliny v severních Čechách. Po několika měsících se stal administrátorem. Působil zde až do roku 2003. V letech 1969-1990 byl ředitelem teplické komunity. V roce 2002 po náročné opravě kostela v Bílině onemocněl a od roku 2003 žil v obětavé péči paní Květy Šíblové v Zastávce u Brna. Po zhoršení nemoci, když již nebylo možné v domácím prostředí zajistit dostatečnou péči, byl přijat v roce 2009 do péče Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde o něj bylo odborně s láskou postaráno.

Ve svém životopise u hesla zájmy uvedl: „Rozkvět salesiánského díla v naší vlasti. Radostnost a spokojenost v práci, poslání a posvěcování všech spolubratří ve smyslu Da mihi animas cetera tolle (Dej mi duše, ostatní si vezmi). Ale opravdu - ostatní si vezmi!

 

Parte ke stažení zde.