Zemřel P. ThDr. Antonín Sporer

sekretariát biskupa 13.března 2016

Zemřel P. ThDr. Antonín SporerV sobotu 12. března 2016 zemřel v Masarykově nemocnici v Jilemnici ThDr. Antonín Sporer, osobní arciděkan, farář ve Vysokém nad Jizerou.

Antonín Sporer se narodil 7. května 1940 v Malackách na Slovensku, kněžské svěcení přijal 21. prosince 1965 v Praze.

Svou kněžskou službu vykonával v Moravských Budějovicích, Žďáru nad Sázavou, Radostíně nad Oslavou, Horních Borech, Rokytnici nad Rokytnou, Kloboukách u Brna, Brně - Komárově, Ústí nad Labem, Zvoli nad Pernštejnem, Rozsochách a Vysokém nad Jizerou. Seminaristy vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

Zemřel posílen svátostí nemocných v sobotu 12. března 2016 v jilemnické Masarykově nemocnici.
Za jeho kněžský život poděkujeme při pohřební mši svaté v kostele sv. Kateřiny ve Vysokém nad Jizerou v pátek 18. března 2016 ve 14.00 hodin a po obřadech bude uložen do kněžského hrobu na místním hřbitově.

R.I.P.

 

Parte Antonín Sporer.pdf

 

P.

R.D. Antonín Sporer, snímek k rozhovoru, který byl zveřejněn v diecézním časopise Zdislava 12/2011. Foto: Marie Koscelníková