Zemřel pan Jaroslav Pulda

Milena Davídková 19.dubna 2021

134947V sobotu 17. dubna 2021 zemřel náhle dlouholetý pracovník litoměřického biskupství pan Jaroslav Pulda ve věku nedožitých padesáti let.

Rozloučení se bude konat v pondělí 26. dubna 2021 v 11 hodin při tradiční zádušní mši svaté v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích.
Poté bude uložen do rodinné hrobky na místním hřbitově.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se s ním rozloučí při zádušní mši svaté v katedrále sv. Štěpána ve středu 28. dubna 2021 v 10 hodin.
Na tuto mši svatou jsou zváni zaměstnanci biskupství i přátelé zesnulého pana Jaroslava.
Děkujeme za jeho dlouholetou práci pro kurii a farnost, za jeho obětavou službu varhaníka v Litoměřicích a okolí a vedení litoměřického chrámového sboru.

Ať jej milosrdný Ježíš, který jej povolal do slávy Otcovy, v nebi přivítá a uvede do věčného života.
R.I.P.

Parte ke stažení 135331