Zemřel P. Pavel Uličný, SVD

Milena Davídková 10.srpna 2020

P. Pavel Uličný se narodil se 7. června 1931 v Kluknavě. První řeholní sliby u verbistů složil 8. září 1950 v Kluknavě. Po likvidaci klášterů musel přerušit formaci v řeholní společnosti a do roku 1970 pracoval v civilním zaměstnání. Při práci ukončil středoškolské vzdělání s maturitou a přihlásil se na studium teologie v Litoměřicích, kde byl 28. června 1975 vysvěcen na kněze. Doživotní sliby složil 8. prosince 1980 v Libáni v Čechách. Od 15. září 1976 do 1. srpna 1982 byl duchovním správcem ve farnosti Rovensko pod Troskami a excurrendo spravoval také farnost Hrubá Skála. Od roku 1982 působil na Slovensku – ve farnosti Uloža, Vyšné Repaše a ve Spišské Belé. V letech 1997-2019 působil jako duchovní správce v Charitním domově v Dolnom Smokovci. Od roku 2019 byl na odpočinku v misijním domě v Nitře na Kalvárii. Zemřel 4. srpna 2020. Zádušní mše se konala ve čtvrtek 6. srpna 2020 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nitře na Kalvárii. Poté byl pohřben na hřbitově sv. Cyrila a Metoděje na Cabajskej cestě v Nitre.  115351Parte ke stažení