Zemřel R. D. Miloš Raban

Miloslav Marek 7.ledna 2011

Zemřel R. D. Miloš RabanV pátek 7. ledna 2011 v časných ranních hodinách zemřel R. D. Doc. PhDr. Ing. Miloš RABAN, Th.D., farář v Raspenavě a ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích.

 

 

 

 

 

 

R. D. Miloš Raban se narodil 20. června 1948 v Kryštofově Údolí. Po emigraci a studiích v Německu a v Itálii byl v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore 9. listopadu 1985 vysvěcen na kněze. V roce 1990 se vrátil do Československa a biskupem Josefem Kouklem byl jmenován administrátorem v Raspenavě a pověřen vybudováním Centra duchovní obnovy z ruin bývalého františkánského kláštera ve farnosti Hejnice, kterou také spravoval. Díky jeho nasazení a velkému úsilí se podařilo otevřít 5. ledna 2001 Mezinárodní centrum duchovní obnovy a R.D. Miloš Raban se stal jeho ředitelem. Kromě toho se věnoval také pedagogické činnosti, byl jmenován biskupským vikářem pro záležitosti církevního školství a vzdělávání. V letech 1996 až 2003 byl sekretářem Plenárního sněmu katolické církve v České republice. Byl rovněž dlouholetým členem Řádu sv. Lazara.

 

Životopis.pdf

Parte - v českém jazyce.pdf

Parte de - v německém jazyce.pdf

Parte en - v anglickém jazyce.pdf

Parte it - v italském jazyce.pdf