Zemřel Rudolf Zimandl

Miloslav Marek 8.července 2010

Zemřel Rudolf ZimandlS vírou ve vzkříšení oznamujeme, že Nejvyšším Veleknězem byl na věčnost povolán jeho věrný kněz Rudolf ZIMANDL, čestný kanovník a emeritní farář ve Mcelích.

Narodil se 16. 6. 1919 v Neustupově u Votice. Po studiích v Kněžském semináři obdržel kněžské svěcení 29. 6. 1947 v Praze v katedrále sv. Víta a hned byl ustanoven kaplanem ve Slaném. V roce 1951 se stává administrátorem farností ve Vraném a Peruci, kde působí 6 let. Odtud byl v roce 1957 poslán jako farář do Mcel a obětavě zde sloužil dalších 47 let. Pro svou vynikající kněžskou práci byl jmenován čestným kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. V roce 2004 odešel na vlastní žádost z aktivní služby do Kněžského domova ve Staré Boleslavi.

Posílen svátostmi Církve zemřel ve středu 7. července 2010 v nemocnici v Brandýse nad Labem. Rozloučení se bude konat 15. července v 15:00 hodin ve farním kostele sv. Václava ve Mcelích. Poté budou jeho ostatky uloženy do hrobu na místním hřbitově, kde budou očekávat den svého vzkříšení.

Parte ke stažení v pdf zde.