Zemřel salesián P. Benno Beneš

Milena Davídková 2.prosince 2020

V úterý 1. prosince 2020 zemřel ve věku 82 let P. Benno Beneš, SDB. Rozloučení s ním bude v úterý 8. prosince 2020 ve 13 hodin v kostele sv. Terezie z Lisieux v Praze-Kobylisích (mši svatou přenáší TV NOE). V litoměřické diecézi bude za něho sloužena zádušní mše svatá v Teplicích ve čtvrtek 10. prosince 2020 v 17 hodin (živě na FB)

Otec Benno pocházel z Oseku a v litoměřické diecézi, z níž pocházelo mnoho jeho předků, měl hluboké kořeny. V litoměřické diecézi pak působil v letech 2003-2012 jako ředitel salesiánské komunity v Teplicích, a poté až do roku 2017 jako výpomocný duchovní. V důsledku své angažovanosti na poli setkávání s bývalými odsunutými obyvateli Sudet mu byla v roce 2015 předána „Zlatá holubice míru“, prestižní světová cena za zásluhy o porozumění mezi národy. V závěru života pobýval u sester boromejek v Praze-Řepích, kde také odevzdal svůj život 1. prosince do Božích rukou. Můžeme na něho vděčně vzpomenout u oltáře a při modlitbách.

Ať Pán přijme do své radosti svého věrného služebníka Benna.  R.I.P.

126372Parte ke stažení
Životopis Benno Beneš, SDB