Zemřela paní Dagmar Šoubová

Milena Davídková 9.dubna 2020

99400V úterý 7. dubna 2020 zemřela ve věku svých nedožitých 90 let paní Dagmar Šoubová. Mnozí kněží a věřící ji znali jako dlouholetou správkyni pokladny litoměřické diecéze. Svou obětavou službu na litoměřickém biskupství, včetně doprovázení bohoslužeb hrou na varhany v litoměřické katedrále, vykonávala řadu desetiletí. S prací pro litoměřickou diecézi se rozloučila krátce před 80. rokem svého života v březnu 2009. Od těch dob užívala zaslouženého odpočinku až do chvíle, kdy ji milosrdný Bůh o Svatém týdnu 2020 povolal do své náruče.
Za všechnu její službu svým blízkým i širší rodině litoměřické diecéze, kéž ji Kristus odmění nebeskou odměnou.

Rozloučení s ní se bude konat ve středu 15. dubna 2020 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v úzkém rodinném kruhu.
Za její život chceme, spolu s jejími nejbližšími, v modlitbě vzpomínat a děkovat. 

99404

99401

Příloha ke stažení: Oznámení paní Dagmar Šoubová