Žít zásadami Božími, to je pravý půst, řekl biskup

Jana Michálková 19.února 2015

Žít zásadami Božími, to je pravý půst, řekl biskupUdělením popelce a slavením mše svaté zahájil ráno na Popeleční středu (18. února 2015) v katedrále sv. Štěpána litoměřický biskup Jan Baxant svatopostní dobu.

 

Biskup v homilii řekl, že být posypán popelem je jen znamení postu - abychom si my sami připomněli, že jsme prach a v prach se obrátíme a že především my sami se máme obrátit a věřit v evangelium. „Žít zásadami Božími, to je pravý půst, zdůraznil.

Odpovědí těm, kdo pochybují a ptají se, kdepak je ten jejich Bůh, k čemu je vaše víra, k čemu je vaše náboženství, může být, jak řekl, náš postoj založený na křesťanských náboženských zásadách. Mimo jiné uvedl: „Když se většina odklání od pravých cest, my se k nim nepřidáme, když někteří budou říkat, že nemá smysl věřit v Pána Boha, my budeme ještě více prohlubovat svou víru, svůj vztah k Pánu Bohu, když budou zesměšňovat věci svaté, my nebudeme mlčet.

„Ať nás dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o svou duchovní obnovu, posilní, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro, řekl biskup.

Koncelebranty mše svaté byli probošt katedrální kapituly Jiří Hladík a kapitulní kanovníci Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci, a Józef Szeliga, děkan městské farnosti.