Životní jubileum J.M. Karla Havelky

Dominik Faustus 21.května 2023

V sobotu 20. května 2023 si věřící a přátelé děkana litoměřické kapituly J.M. can. Mgr. Karla Havelky připomněli jeho životní jubileum 70 let pozemského života a popřáli mu mnoho zdraví do dalších let. Připomínka byla započata mší svatou v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí, kterou celebroval biskup Mons. Jan Baxant a pokračovala oslavou v restauraci Biskupský pivovar. Otci Karlovi přejeme mnoho Božího požehnání a hojnost darů duchovních i časných.

Sobota 20. května 2023, kostel Všech svatých a restaurace Biskupský pivovar, Litoměřice 

Foto: Karel Lojka