Životní jubileum ředitelky Oblastní charity Most paní Evy Čenkovičové

Dominik Faustus 14.září 2020

V pátek 11. září 2020 od 14 hodin proběhla v bývalém špitálním areálu Křižovníků v Mostě oslava 70. narozenin ředitelky Oblastní charity Most paní Mgr. Evy Čenkovičové. Litoměřického biskupa jakožto zřizovatele mostecké Oblastní charity zastoupil generální vikář Mons. Martin Davídek. Pozvání přijala i ředitelka litoměřické Diecézní charity Růžena Kavková, prezident charity J.M. can. Józef Szeliga, zaměstnanci Oblastní charity Most, paní Brigita Janovská, zástupci několika partnerských spolupracujících organizací ze Saska. Nemohl chybět ani mostecký děkan P. Leo Gallas, O.Cr., zástupci města a nejbližší rodina paní ředitelky. Po úvodním koncertě v kapli Sv. Ducha, které provedly umělkyně z místní umělecké školy, kdy zazněla klasická díla světových autorů a prezident litoměřické charity Józef Szeliga pronesl duchovní slovo, přítomní hosté popřáli oslavenkyni. Závěrem promluvil také děkan P. Leo Gallas, který označil paní ředitelku i její spolupracovníky za „anděly“ uprostřed nás. Oslava jubilea byla zakončena pohoštěním v prostorách restaurace U svatého Ducha. Paní ředitelce vyprošujeme mnoho Božích milostí do milosrdného díla, které jí Bůh svěřil i do osobního života.

Pátek 11. září 2020, špitální areál Křižovníků, Most

Foto: Dominik Faustus