Živý betlém

Marie Koscelníková 23.prosince 2010

Živý betlém Příběh o narození Ježíška v Betlémě, který v Litoměřicích každoročně 23. prosince pořádá Hospic sv. Štěpána, shlédlo dnes přes sto diváků.

 

Letos poprvé se vánoční hra odehrála na Rybářském náměstí přímo před budovou hospice, který tak poskytl všem přítomným a hlavně účinkujícím dobré zázemí. Příběh nazvaný „V Betlémě není místo sehrály děti zaměstnanců a přátel hospice v režii Moniky Markové. Hudbou doprovodila Bohušovická schola.

 

Tři králové přednesli své vánoční poselství :
Přivedla nás sem jasná hvězda. Putujem z dálky, to se nezdá.
Pojďme. Tam je ten nový král, kterého Bůh všem lidem dal.
Přešťastná země, město, lid, kde Bůh směl svůj slib naplnit!
Ve stáji se dnes zázrak stal! „


Všechny přítomné po představení pozdravil biskup Mons. Jan Baxant.

 

Pořadatelé chtějí tímto počinem vrátit Vánocům křesťanský charakter a připomenout lidem, proč je slavíme.

Dobrovolné příspěvky budou využity ve prospěch Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích.