Živý Betlém na Dómském náměstí

Dominik Faustus 24.prosince 2018
V sobotu 23. prosince 2018 od 15 hodin zorganizoval litoměřický hospic sv. Štěpána tradiční Betlémský průvod se zvířátky, který vyrazil z Mírového náměstí v Litoměřicích na Dómské náměstí. Zde se konala živá scéna z Betléma s příběhem narození Ježíše Krista. Vánoční koledy zpívala Bohušovická schola. Přítomné děti se mohly povozit na koni nebo velbloudu. Dary za jízdu na zvířatech, občerstvení a svíčky byly určeny na podporu služeb hospice, který se stará o nevyléčitelně nemocné v závěru života.  V závěru programu promluvil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který připomněl, že o letošních Vánocích nebude ve všech rodinách jenom veselo, ale že třeba v rodinách horníků, kteří zahynuli při nedávné tragedii v karvinském dole či těch horníků, kteří utrpěli zranění asi bude letos smutno. Litoměřický biskup vzpomněl i na další trpící v celém světě na něž také nesmíme zapomínat. Na závěr pak biskup popřál poklidné Vánoce a udělil požehnání.


Betlémský průvod v ulicích, 23. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus