Živý betlém na Dómském náměstí v Litoměřicích

Milena Davídková 24.prosince 2017

Na Dómském náměstí se již po jednadvacáté konal v sobotu 23. prosince 2017 od 16 hodin živý betlém, který ve spolupráci s litoměřickým biskupstvím a kapitulou pořádá Hospic svatého Štěpána. Po scénickém ztvárnění biblické betlémské události k přítomným promluvil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který pozval přítomné na Štědrý den do litoměřického kostela Všech svatých, kde se s ním mohou při bohoslužbě v 16 hodin setkat a prožít tajemství Narození našeho Pána Ježíše Krista.

23. prosinec 2017, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Karel Pech a Martin Davídek