Živý Betlém na Dómském náměstí v roce 2022

Dominik Faustus 24.prosince 2022

V Litoměřicích se konal v pátek 23. prosince 2022 tradiční předvánoční živý Betlém, který organizuje Hospic sv. Štěpána. K vidění byly Betlémská stáj se svatou rodinou, zvířátka, která šla krátkým průvodem k hospici a k domovu pro seniory na Dómském pahorku, který spravuje Charita Litoměřice a poté zpět na Dómské náměstí. Na Živý Betlém se přišel podívat i litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který také promluvil k těm, kteří se přišli podívat. Kromě zpěvu koled skauti také přinesli Betlém světlo. Akci finančně podpořilo také Město Litoměřice.

Pátek 23. prosince 2022, Litoměřice

Foto: Karel Pech