Živý Betlém na Dómském pahorku v Litoměřicích

Dominik Faustus 24.prosince 2021

Ve čtvrtek 23. prosince 2021 pořádal Hospic sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích každoroční akci s názvem Živý Betlém. Také letos se konala v situaci, která se musela přizpůsobit aktuálním epidemiologickým opatřením, jako minulý rok. Návštěvníci mohli přijít kdykoli mezi 14. a 17. hodinou, poslechnout si vánoční koledy a mluvené slovo, děti měly radost z živých zvířátek z Adélčina dvorečku. Hlavním lákadlem však byla již tradiční Živá betlémská scéna. Kdo měl zájem, mohl od litoměřických skautů převzít Betlémské světlo a odnést si jej v lucerničkách do svých domovů.

Čtvrtek 23. prosince 2021, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: archiv Hospice sv. Štěpána