Živý Betlém na litoměřickém Dómském náměstí

Dominik Faustus 22.prosince 2023

V pátek 22. prosince 2023 od 15 hodin zorganizoval litoměřický Hospic sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích již tradiční scénu z Betléma s příběhem narození Ježíše Krista. Pro špatné počasí tentokrát nevyšel průvod se zvířaty z Mírového náměstí, jak bylo zvykem v minulých letech, ale prošel branou k blízké budově hospice, aby jej mohli zahlédnout také pacienti tohoto zařízení. Na místě konání bylo pro přítomné připraveno občerstvení a svíčky s betlémským světlem, z jejichž výtěžků byly prostředky určeny na podporu služeb hospice, který se stará o nevyléčitelně nemocné v závěru života. Během programu promluvil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který účastníky akce na náměstí pozdravil a připomněl nedávnou tragédii na pražské filozofické fakultě. Poprosil také o modlitbu za zemřelé a jejich rodiny, které budou letos o Vánocích držet smutek. Na závěr pak biskup popřál poklidné vánoční svátky a udělil požehnání.

Pátek 22. prosince 2023, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus